Børn & unge

Vi har mere end 20 års erfaring i at hjælpe til selvstændiggørelse af behandlingskrævende unge i        alderen 15 -23 år, som ofte forudgående har været anbragt ved døgninstitution(er), i plejefamilie eller ved soc.pæd.-opholdssted.

 

Vi kan tilbyde:

  • Individuel tilrettelagt støtte til børn og unge samt familier efter Servicelovens bestemmelser
  • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for regioner, kommuner og virksomheder
  • Rådgivning, terapi og behandling - individuelt og til familier.

 

Samarbejde med familien

Ofte er det i sammenhænge, hvor tidligere indsatser og forældrene ikke har kunnet tilføre den unge det fundament, der har været nødvendigt for, at han eller hun har kunnet udvikle sig frit og harmonisk samt blive parat til at varetage selvstændig livsførelse på berigende vis.


En indsats inkluderer også samarbejde med familien. Det er ofte med et udgangspunkt, hvor den unge opstarter selvstændig livsførelse i egen bolig. Støtte eller tilsyn vurderes og aftales praktisk, pædagogisk eller terapeutisk efter det individuelle behov.
 

Coaching og støtte

Vi har gennem de seneste otte år etableret samarbejde med kommuner omkring støtte af og behandling til børn og unge samt deres familier.

 

Primært for at tilføre og træne familierne i vurderede behov og krav - og sekundært for at udngå anbringelse. Eksempler herpå kan være familiecoaching, familiebehandling og -rådgivning, støtte til samvær og overvåget samvær.

 

Læs mere om  familietræning her.

Til forside

Lasse McCraie

40 41 16 14

 

Henrik Reinholdt Nielsen

21 28 84 89

 

Lev Selv • Filosofgangen 24, 2.sal, 5000 Odense C. • Tlf.: 40 41 16 14 / 21 28 84 89 • E-mail: levselv@mail.dk